Flygfoto över Göta älv där älven delar sig.
Regeringsbeslut om nytt bidrag för att skredsäkra Göta älv

Regeringen har beslutat om en ny förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv och en ändring i SGI:s instruktion. Beslutet betyder också att det bildas en delegation för samordning och planering av stabilitetsförbättrande åtgärder längs med älven.

Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.