Bild ovanifrån med vy över hav, strandängar och till höger en lång bro.
Kustmöte 2019

Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till Kustmöte 2019 i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Kustmötet äger rum den 17 -18 september 2019.

 

 

Foto: Mikael Jönsson, Länsstyrelsen Skåne
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.