Sanering i Gusums bruk
Har du en bra idé för effektivare sanering av förorenade områden?

2018 års utlysning inom Tuffo är inriktad mot innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. I år vill vi uppmuntra FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik som ligger nära praktisk tillämpning. Av årets 8,5 miljoner kronor kommer maximalt 1,5 miljoner kronor att reserveras till förstudier omfattande upp till 500 000 kronor per projekt.

Foto: Torbjörn Thuresson, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.