Fotad under inspektionsresa på Göta älv, 2011
62 miljoner till SGI för geotekniska åtgärder i Göta älvdalen

SGI får kraftigt ökade anslag 2018 för att minska skred- och rasriskerna i Göta älvdalen. En delegation för Göta älv ska tillsättas för att prioritera åtgärderna, som får statlig finansiering.

Foto: Per Samuelson
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.