Aktuella kurser och seminarier

 1. 27 mars, Sveriges geologiska undersökning, Uppsala Datavärdskap geoteknisk information

  Datavärdskap för geoteknisk information

  Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning bjuder in till en workshop där samarbete för ett nationellt datavärdskap för geoteknisk information står i fokus. Varmt välkommen!

 2. 11 april, Linköping Provning på labbet

  Laktester - miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

  Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.

 3. 25 april, Radisson Blue Sky City Arlanda Provning på labbet

  Laktester - miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

  Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.

 4. 14 maj, Göteborg Granskning av detalj- och översiktsplaner.

  Kommunal geoteknik

  Kursen vänder sig främst till tjänstemän och beslutsfattare som jobbar med plan- och exploateringsfrågor inom kommun och länsstyrelser.

 5. 14 maj, Stockholm Illustration av verktyget Geokalkyl

  Introduktionskurs i Geokalkyl

  Geokalkyl för planering av bebyggelse är ett ArcGIS-baserat verktyg som översiktligt beräknar och visualiserar kostnader och koldioxidavtryck vid markbyggande. Kursen ingår i SGI:s regeringsuppdrag att öka användningen av Geokalkylsystemet vid fysisk planering.

 6. 17 - 18 september, Malmö Bild ovanifrån med vy över hav, strandängar och till höger en lång bro.

  Kustmöte 2019

  Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till Kustmöte 2019 i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, 17 -18 september 2019.

 7. 5 december, Clarion Hotel Malmö Live Bildmontage där man ser en våg, ett berg under tonade färgfält i lila och rosa. Vit text 75 år av säkra grunder längst ned, i överkant vit logotyp och texten Statens geotekniska institut i vitt.

  Markbyggnadsdagen 2019

  Ökat bostadsbyggande och exploatering ställer stora krav på den fysiska planeringen. Det behövs en bättre beredskap för klimatförändringen i all planering, projektering och byggande. SGI arrangerar nu en heldagskonferens om markens lämplighet och hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.