Aktuella kurser och seminarier

 1. 28 november, Hotel Clarion Post, Göteborg Lägenhetskomplex byggt intill vatten. Stenblock vid strandkanten skyddar mot vågor.

  Hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat

  Statens geotekniska institut, SGI, bjuder i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län in till ett seminarium om hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Behov av åtgärder och samarbete för att hantera ökande georisker i markbyggandet står i fokus.

 2. 5 december, Park In By Radisson, Uppsala Från Pixabay

  Markens dag: Klimatanpassning i arbetet för renare mark

  Välkommen att uppmärksamma Markens dag den 5 december i Uppsala. Nätverket Renare Mark arrangerar i samarbete med SGI ett seminarium om behovet av klimatanpassning vid efterbehandling av förorenade områden.

 3. 5 december, Göteborg Illustration av verktyget Geokalkyl

  Introduktionskurs i Geokalkyl

  Geokalkyl för planering av bebyggelse är ett ArcGIS-baserat verktyg som översiktligt beräknar och visualiserar kostnader och koldioxidavtryck vid markbyggande. Kursen ingår i SGI:s regeringsuppdrag att öka användningen av Geokalkylsystemet vid fysisk planering.

 4. 11 april 2019, Linköping Provning på labbet

  Laktester - miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

  Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.

 5. 25 april 2019, Stockholm Sky City Arlanda Provning på labbet

  Laktester - miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

  Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.