Lägenhetskomplex byggt intill vatten. Stenblock vid strandkanten skyddar mot vågor. Foto: Leif Johansson / Scandinav bildbyrå

Hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat

28 november, Hotel Clarion Post, Göteborg

Statens geotekniska institut, SGI, bjuder i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län in till ett seminarium om hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Behov av åtgärder och samarbete för att hantera ökande georisker i markbyggandet står i fokus.

SGI arbetar sedan våren 2017 enligt en handlingsplan för en mer samordnad och effektiv klimatanpassning inom markbyggandet. Sveriges länsstyrelser har sedan 2014 handlingsplaner för klimatanpassning där åtgärder för hållbart markbyggande ingår. Får kommunerna det stöd de behöver i samhällsbyggnadsprocessen för att hantera klimatförändringens effekter på mark? Behöver vi utveckla samarbetet nationellt-regionalt-lokalt?

Seminariet kommer belysa kunskapsläget samt status på pågående åtgärder för ett hållbart markbyggande. Vi ser fram emot bra samtal om behoven av fortsatt utvecklingsarbete för att hantera ökande georisker och hur olika intressenter kan samarbeta för ett hållbart markbyggande. Boka dagen och anmäl dig gärna redan nu!

Tid: Onsdag den 28 november 2018 kl. 10.00 – 16.00
Plats: Clarion Hotel Post i Göteborg.
Anmälan: Sista dag för anmälan är den 22 november.
Övrigt: Seminariet är kostnadsfritt men en avgift på 500 kr tas ut om återbud kommer efter sista anmälningsdatum.

Målgrupp: Intressenter inom markbyggande, särskilt regionala och kommunala tjänstemän samt beslutsfattare men även andra inom offentlig förvaltning berörda av samhällsbyggnadsfrågor. Byggentreprenörer, geoteknik- och miljögeoteknikföretag samt branschorganisationer hälsas också välkomna.

Seminariet är det första i en serie årligt återkommande seminarier som belyser genomförandet av SGI:s Handlingsplan för hållbart markbyggande.

Är du särskilt intresserad av klimatanpassning kopplat till förorenade områden är du mycket välkommen till nätverket Renare marks seminarium den 5 december 2018 i Uppsala. SGI ingår i arrangörsgruppen.

Läs mer om SGI:s Handlingsplan för hållbart markbyggande.              

Läs mer om regionala handlingsplaner för klimatanpassning.

 Varmt välkommen till vårt seminarium!

Kerstin Konitzer är moderator vid seminariet och berättar mera i filmklippet nedan.


Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-03
Hjälpte informationen dig? Ja Nej