Illustration av verktyget Geokalkyl

Introduktionskurs i Geokalkyl

14 november, Stockholm

Geokalkyl för planering av bebyggelse är ett GIS-baserat verktyg för att översiktligt beräkna och visualisera markbyggnadskostnader i tidiga planeringsskeden. Verktyget hanterar schaktnings- och fyllningsarbete samt grundläggning. Det kan även beräkna klimatpåverkan av dessa åtgärder.

Resultatet från en Geokalkyl visas som kartor, 3D-bilder eller tabeller och kan utgöra goda underlag vid dialog och analyser av olika planalternativ.

Kursdagen ger en introduktion till kalkylsystemet och en kunskapsgrund för att jobba vidare på egen hand. Man behöver inte ta med egen dator för att kunna delta.

Målgrupp

Kursen riktar sig till GIS-personal, planeringspersonal och geotekniker i kommuner samt till berörda konsulter. Det är en fördel om personer med olika roller (GIS, planerare, geotekniker) från samma kommun deltar samtidigt. För att kunna köra verktyget måste man ha tillgång till ArcGIS version 10.2 eller nyare, men även de som inte har tillgång till ArcGIS är välkomna på kursen för att se verktygets användningsmöjligheter.

Kursinnehåll

Kursdagen inleds med information om användningsområde, möjligheter och begränsningar, nödvändiga programvaror, kompetenser och kartunderlag samt information om grunddata från SGU och Lantmäteriet. Sedan följer en genomgång av de olika momenten i en Geokalkylkörning, med användning av verkliga exempel som demonstrationsobjekt:

  • Inställningar av mjukvaran och import av data. Analysområde, byggnader, hårdgjorda ytor, grönytor och höjdzoner.
  • Förberedelse för tolkning av jordartskartan. Geotekniska terrängklasser.
  • Beräkning av nödvändigt förstärkningsdjup och förstärkningsmetoder.
  • Beräkning av kostnader och koldioxidavtryck.
  • Redovisning i grafik och tabeller. Tolkning och utvärdering av resultatet.
  • Summering/Avslutning.

Praktisk information

Tid: Kl 10:00-16:00. Kursdagen inleds med registrering och kaffe från kl 09.30

Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig till kursen här. Gör din anmälan senast 2019-10-01.

Avgift: Kursen kostar 4900 kr exkl moms och omfattar föreläsningar, dokumentation, lunch och fika.

Återbud: Avanmälan görs kostnadsfritt fram till och med 2019-10-15. Eventuella återbud som anmäls därefter debiteras fullt pris. Skicka gärna ersättare vid förhinder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller ställa in kursen vid för få anmälningar.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-05-23
Hjälpte informationen dig? Ja Nej