Liten röd stuga på toppen av en klippa. Foto: Mikael Svensson/Scandinav bildbyrå

Temakurs om klimatanpassning - att säkra ett hållbart markbyggande - Kursen flyttas till hösten

30 maj 13:00 - 31 maj 15:00, Linköping

Kursen ger grundläggande kunskaper om klimatförändringens förväntade effekter på markens egenskaper. Kursen är till stor nytta inför arbeten med att ta fram översiktsplaner och strategier/handlingsplaner för klimatanpassning och hållbar markplanering. Den ger också värdefull kunskap i det dagliga arbetet för att hantera överväganden och beslut som berör markbyggande.

Kursinnehåll

Kursen belyser hur geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat kan behandlas i den kommunala verksamheten och i den fysiska planeringen till exempel vid planering av ny eller befintlig bebyggelse, för områden med föroreningar, samt för områden med risk för ras, skred och erosion. Den behandlar också olika planeringsunderlag och ger exempel på klimatanpassningsåtgärder för hållbart markbyggande.

Mer om kursens innehåll, upplägg och föreläsare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till kommuner och länsstyrelser till exempel, strateger, miljö- och klimatsamordnare, miljöhandläggare, personer som arbetar med fysisk planering. Den vänder sig även till tjänstemän vid andra myndigheter och andra intresserade aktörer som vill öka sin kunskap om hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

Plats: Statens geotekniska institut (SGI), Olaus Magnus väg 35, Linköping

Datum: tisdag den 30 maj- onsdag den 31 maj 2017

Tid:
Dag 1 kl. 13.00 – 18.00 samt gemensam middag i SGI:s lokaler. Lunch dag 1 ingår inte.
Dag 2 kl. 8.30 – 15.00. Inklusive lunch. Kursen avslutas med fika kl. 14.30.

Avgift: 7800 kr exkl. moms. I avgiften ingår föreläsningar, dokumentation och måltider.

Anmälan: Kursen flyttas till hösten 2017.

Återbud: Avanmälan görs kostnadsfritt fram till och med sista anmälningsdag. Eventuella återbud som anmäls därefter debiteras full kursavgift. Skicka gärna ersättare vid förhinder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller ställa in kursen vid för få anmälningar.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-02-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej