Strandvägen i Helsingborg, folk som flanerar. Foto: Anna Alexander Olsson

Strandvägen i Helsingborg.

Kustmöte 2018: Staden vid havet

12 - 13 september, Helsingborg

Välkommen till Kustmöte 2018 i Helsingborg den 12 - 13 september.

Statens geotekniska institut, SGI, bjuder tillsammans med Erosionsskadecentrum och Helsingborgs kommun in till Kustmöte. Föredrag varvas med diskussioner hur vi kan hantera utmaningar längs kusten till följd av höjd havsnivå, stormar och erosion.

Program

Programmet sträcker sig från lunch till lunch onsdag 12 september klockan 11.30 - torsdag 13 september klockan 12.30. På kvällen finns tillfälle att skapa kontakter och byta erfarenheter vid en gemensam middag.

På eftermiddagen den 13 september finns möjlighet att följa med på studiebesök längs kusten i Helsingborgs kommun. För deltagare i studiebesök slutar dagen klockan 16.00.

Program i korthet

 • Utmaningar och erfarenheter kopplade till höjda havsnivåer och stormar. Helsingborgs stad.
 • Arbete med kustskydd och klimatanpassning.
  Malmö stad.
 • Synsätt och ansvar när det gäller klimatanpassning, paneldiskussion med privata aktörer.
 • Regeringens nationella strategi för klimatanpassning.
 • Påverkan från anläggningar och verksamheter.
  Havs- och vattenmyndigheten och DHI.
 • Ekosystembaserad klimatanpassning.
  Lunds universitet.
 • Regional kustamverkan Skåne och Halland.
  Länsstyrelsen Skåne.

 

Målgrupp

Kustmötet vänder sig till dig som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, bland annat i fysisk planering, naturskydd, infrastruktur, beredskap och säkerhet, teknisk förvaltning.

Mötet riktar sig också till dig som via forskning och utveckling, konsultation, entreprenadverksamhet eller på annat sätt arbetar med och har intresse i dessa frågor.

Kostnad: 1 800 kronor exklusive mervärdesskatt. I avgiften ingår måltider enligt program samt studiebesök. Deltagaren står själv för boendekostnad.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-05-28
Hjälpte informationen dig? Ja Nej