Vy från stranden ut mot havet. En stenbarriär löper horisontellt och en segelbåt anas vid horisonten. Foto: Anette Björlin, SGI

Kustmöte 2018

12 - 13 september, Helsingborg

Välkommen till Kustmöte 2018 i Helsingborg den 12 - 13 september.

Statens geotekniska institut, SGI, bjuder tillsammans med Erosionsskadecentrum och Helsingborgs kommun in till Kustmöte. Föredrag varvas med diskussioner hur vi kan hantera utmaningar längs kusten till följd av höjd havsnivå, stormar och erosion.

Mötet börjar med lunch den 12 september. På kvällen finns tillfälle att skapa kontakter och byta erfarenheter vid en gemensam middag. På eftermiddagen den 13 september finns möjlighet att följa med på studiebesök längs kusten i Helsingborgs kommun.

Inbjudan och detaljerat program kommer i maj. Håll utkik!

Målgrupp

Kustmötet vänder sig till dig som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, bland annat i fysisk planering, naturskydd, infrastruktur, beredskap och säkerhet, teknisk förvaltning.

Mötet riktar sig också till dig som via forskning och utveckling, konsultation, entreprenadverksamhet eller på annat sätt arbetar med och har intresse i dessa frågor.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-21
Hjälpte informationen dig? Ja Nej