Bild ovanifrån med vy över hav, strandängar och till höger en lång bro. Foto: Mikael Jönsson, Länsstyrelsen Skåne

Bunkeflo strandängar söder om Malmö.

Kustmöte 2019

17 - 18 september, Malmö

Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till Kustmöte 2019 i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, 17 -18 september 2019.

Under mötet belyser vi frågor kopplade till höjd havsnivå, översvämningsrisker och erosion. I år vill vi särskilt lyfta naturbaserade lösningar, och ta lärdom av erfarenheter internationellt. Mötet sker i samverkan med Erosionsskadecentrum och Nederländernas ambassad i Sverige. Talare från bland annat Nederländerna och Danmark gästar mötet.

Mötet hålls i centrala Malmö och börjar med lunch den 17 september. På kvällen bjuder Länsstyrelsen på mingel med buffé på residenset i Malmö. Kustmötet avslutas på eftermiddagen den 18 september med ett studiebesök. Där får deltagarna ta del av åtgärder och lösningar runt Malmö stad. Mer information och detaljerat program kommer i maj.

Målgrupp

Kustmötet fungerar som en plattform där olika aktörer i samhället delar med sig av kunskap och diskuterar lösningar för att hantera erosion och översvämning i ett framtida klimat. Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, bland annat i fysisk planering, naturskydd, infrastruktur, beredskap och säkerhet och teknisk förvaltning. Mötet riktar sig också till dem som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med dessa frågor. Kustmötet har ett fokus på södra Sverige och syftar till att bidra till en hållbar utveckling och förvaltning av kustnära områden.

Anmälan

Anmäl dig här

Senast uppdaterad/granskad: 2019-02-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej