Från Pixabay Foto: Pixabay

Markens dag: Klimatanpassning i arbetet för renare mark

5 december, Park In By Radisson, Uppsala

Välkommen att uppmärksamma Markens dag den 5 december i Uppsala. Nätverket Renare Mark arrangerar i samarbete med SGI ett seminarium om behovet av klimatanpassning vid efterbehandling av förorenade områden.

Statens geotekniska institut är återigen medarrangör till Nätverket Renare Marks höstseminarium som i år genomförs med fokus på behovet av ökad kunskap om hantering av förväntade klimateffekter på förorenade områden.

Tid: Onsdag 5 december 2018 kl. 9:30 – 16:30
Plats: Park In By Radisson, Storgatan 30, Uppsala
Sista anmälningsdag: Fredag 23 november 2018
Anmälan och program: Se vidare hos Nätverket Renare Mark

SGI bidrar med tre föredrag som på olika sätt belyser behovet av klimatanpassning vid efterbehandling av förorenade områden samt samhällsnyttan av renare mark:

  • Klimatanpassning i Sverige och EU – vad anpassar vi samhället till och hur gör vi?
  • Klimataspekten i efterbehandlingskedjan.
  • En internationell utblick och trendspaning om värdering och hantering av mark och jord.

Klimatförändringens möjliga effekter på förorenade områden ökar behovet av samarbete och helhetsperspektiv. Seminariet kommer belysa kunskapsläget och behovet av åtgärder för att integrera klimatanpassning i arbetet för renare mark.

Mycket välkommen!

Senast uppdaterad/granskad: 2018-11-05
Hjälpte informationen dig? Ja Nej