Ett skrotupplag intill strandkanten. Fotot är taget från vattnet och in mot land. Foto: Per Samuelson/SGI

Riskvärdering - SAMLA för förorenade områden - kursen är inställd

9 maj, Stockholm

Kursen vänder sig till alla som utför, granskar eller på annat sätt berörs av riskvärderingar för förorenade områden.

Efterbehandling av förorenade områden utförs i allt större omfattning. Det finns omfattande vägledning och verktyg för hur riskbedömning av ett förorenat objekt ska göras, men för genomförande av nästa steg, riskvärdering och val av åtgärdsmetod, är metodik och hjälpmedel inte lika välutvecklade. Detta kan vara en orsak till att implementeringen av s.k. alternativa åtgärdsmetoder går sakta.

SGI har tagit fram ett beslutsstödsverktyg för val av åtgärder för förorenade områden. I verktyget tas stor hänsyn till hållbarhetsperspektivet t.ex. miljö, hälsa, resurser, ekonomi och sociala aspekter. Vid tillämpning av verktyget involveras problemägare, tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer och andra som berörs av åtgärden. SGI inbjuder nu till en kurs där verktyget "SAMLA för förorenade områden" introduceras.

Mer information om kursen >>

Program

  • Introduktion med presentation av kursen och kursdeltagarna.
  • Presentation och beskrivning av riskvärderingsverktyget SAMLA.
  • Riskvärdering – översikt och diskussion om mål och syfte.
  • Principer vid riskvärdering och multikriterieanalys.
  • Stöd och verktyg för riskvärdering och multikriterieanalys.
  • Grupparbete – Tillämpning av verktyget SAMLA i ett efterbehandlingsprojekt.
  • Redovisning av grupparbete och diskussion.

Praktisk information

Tid Kl. 09.30-16.00
Kursdagen inleds med registrering och kaffe från kl. 09.00.

Plats Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig till kursen här. Gör din anmälan senast 2017-04-05.

Avgift: 4200 kr exkl. moms. I avgiften ingår föreläsningar, dokumentation och måltider enligt programmet.

Återbud: Avanmälan görs kostnadsfritt fram till och med sista anmälningsdag. Eventuella återbud som anmäls därefter debitera full kursavgift. Skicka gärna ersättare vid förhinder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller ställa in kursen vid för få anmälnngar.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-01-26
Hjälpte informationen dig? Ja Nej