Grafisk illustration av fördelning av sättningar (vertikala förskjutningar). Foto: illustration SGI

Seminarium - Sättningar i sulfidjord

22 mars 10:00 - 15:00, Luleå

SGI anordnar i samarbete med Trafikverket ett seminarium "Sättningar i sulfidjord" kopplat till den rapport, SGI Publikation 41, som nyligen publicerats.

Seminariet kommer att innehålla en presentation av innehållet i rapporten inklusive slutsatser och praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar. Problematiken med sättningar i finkorniga jordar som sulfidjordar för infrastrukturkonstruktioner kommer att belysas. Underlag och indata från fält- och laboratorieundersökningar, särskilt avseende kvalitetskrav, till sättningsberäkningar samt sättningsberäkningar kommer att tas upp. Vidare kommer stort utrymme att ges till frågor och diskussioner.

Läs rapporten: Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar. En studie av provbankar i Lampen och andra bankar

Målgruppen är handläggande geotekniker, såväl rutinerade som yngre.

Föredragshållare:
Bo Vesterberg och Mattias Andersson, SGI
Karin Spett, Trafikverket
Niklas Thun, BPL/Trafikverket

Tid: 22 mars 2018, kl. 10-15
Plats:
Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå
Avgift: 500 kr exkl moms. Lunch och fika ingår.

Anmälan: Gör din anmälan här.
Anmäl dig 
senast 13 mars 2018.
Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-03-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej