Klimatanpassning Sverige 2018. Strategier, åtgärder och investeringar för hantering av klimateffekter

6 september 08:00 - 18:00, Stockholm

SGI arrangerar två seminarier som på olika sätt belyser georisker och investeringsbehov för riskreducerande åtgärder.

Läs mer på SGI:s webbplats om våra seminarier och på webbplatsen för Klimatanpassning Sverige 2018.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-17
Hjälpte informationen dig? Ja Nej