Vågbrytare Foto: Helena Branzén

Klimateffekter 2019

12 september, Courtyard by Marriott, Stockholm

Välkommen till konferensen Klimateffekter 2019 och SGI:s session om hållbart markbyggande den 12 september i Stockholm. SGI presenterar nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat och ett interaktivt visualiseringsverktyg för stigande vattennivåer.

Statens geotekniska institut är åter igen medarrangör till årets stora klimatanpassningskonferens ”Klimateffekter” som har fokus på riskhantering och anpassning av samhället. Klimatförändringens effekter med t ex stigande hav och ökad nederbörd gör att olika georisker med påföljande skador ökar på bebyggelse, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer.

Tid: Torsdag 12 september 2019 kl 9.15 - 16.30 med efterföljande mingel.
Plats: Courtyard by Marriott på Kungsholmen i Stockholm.

SGI arrangerar en session som på olika sätt belyser georisker i samhället samt behovet av riskreducerande åtgärder. Nya kartbaserade scenarier för klimatrelaterade markrörelser kommer presenteras. Scenarierna belyser behovet av ökad hänsyn till föränderliga klimatlaster vid planering, projektering och byggande. Medverkande i sessionen är förutom SGI också NCC och SGU.

CAMEL (Climate Adaptation by Managed Realignment) är ett treårigt forskningsprojekt om hur planerad reträtt och en anpassning av samhället till en förändrad kust- och strandlinje kan bli en möjlig strategi för klimatanpassning, och om hur man med hjälp av smart visualisering kan överbrygga de hinder som finns och underlätta för långsiktigt hållbara beslut i samhällsplaneringen. Du får ta del av den demoversion som nu finns tillgänglig och lyssna till en av de deltagande kommunerna som arbetar med frågan.

Återigen, välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, workshops och diskussioner med fokus på hur vi från olika håll kan ta oss an vår tids största utmaning.

SGI:s medverkan som arrangör av konferensen är ett led i genomförandet av SGI:s handlingsplan för hållbart markbyggande.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-09-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej