Vägledning för nyttiggörande av muddermassor i hamn- och anläggningskonstruktioner. Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor

Engelsk titel: Stabilization / solidification of contaminated sediments and dredged materials
Författare Göran Holm, Bo Svedberg, Kristina Eriksson
Serie: SGI Information
Nummer: 20
År: 2011
Antal sidor: 38
Ladda ner (PDF, 3,95 MB)
Sammanfattning (1) Förorenade sediment i hamnar och farleder; (2) Stabilisering och solidifiering; (3) Från idé till färdig hamnanläggning; (4) Byggprocessen och s/s-metoden