Närbild på en vuxenhand och en barnhand som håller i varandra mot en jordig yta och samtidigt håller i lite jord, gröna blad upptill tiil höger. Tuffo-logotyp infälld längst ned till höger. Foto: Lorenzo Gambaro/Shutterstock (Bilden är ett montage)

Forskningsfinansiering inom Tuffo

Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.

Matchmakingmöte 19 juni 2018!

Den 19 juni planeras ett nytt spännande och inspirerande matchmakingmöte för Tuffo i Stockholm. Inbjudan vänder sig till forskare, problemägare, entreprenörer, tjänstemän vid kommuner, länsstyrelser med flera som vill delta i forskningsprojekt inom förorenade områden. Mer information och anmälan

Posterpresentation matchmakingmöte Oskarshamn 19 september 2017. Foto: Maria Hedberg
Ok med foto från alla deltagare (muntligt) Foto: SGI

Ett 30-tal deltagare nätverkade vid matchmakingmötet i Oskarshamn 19 september 2017 inför kommande utlysning. Mer information om vilka projektidéer och verksamheter som visade upp sig finns i länk på denna sida.


Utlysning 2018: Innovativa lösningar

2018 års utlysning är inriktad mot innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. I år vill vi uppmuntra FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik som ligger nära praktisk tillämpning. Av årets 8,5 miljoner kronor kommer maximalt 1,5 miljoner att reserveras till förstudier omfattande maximalt 500 000 kr/projekt. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen.

Årets utlysning öppnar den 19 juni i samband med matchmakingmötet.

2017 års utlysning

Just nu pågår utvärderingen av Steg 2-ansökningarna. Vi räknar med att lämna besked i början av sommaren om vilka som har beviljats medel.

13 ansökningar inkom i 2017 års utlysning.  Utlysningen omfattar 10 miljoner kronor. Vi bedömer att det leder till 3–5 beviljade projekt. Bidrag kan beviljas med maximalt 50 procent av total projektbudget. 

Om Tuffo

Målet med Tuffo är ny kunskap som bidrar till att saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet "giftfri miljö" kan uppnås.

Satsningen syftar till att stärka svensk forskning inom området och knyta samman forskningen med det praktiska efterbehandlingsarbetet. På så sätt ökar samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Dessutom stimuleras kunskapsuppbyggnaden i branschen.

Tuffo ska vara ett långsiktigt program med olika typer av satsningar kring tillämpad forskning och utveckling. För att kunna välja rätt inriktning för satsningarna kartlägger SGI löpande vilka kunskapsbehov och effektivitetshinder som finns för undersöknings- och efterbehandlingsarbetet.

Beslut angående 2016 års utlysning

Läs om vilka projekt som beviljats projektmedel.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-26
Hjälpte informationen dig? Ja Nej