grönt jordklot med hus och träd mot blå himmel Foto: Björn Dahlgren/Johnér bildbyrå

Bildens bakgrund är manipulerad.

Forskningsfinansiering inom Tuffo

Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.


Anmälan till matchmakingmöte och utlysning vid Vårmötet 2019

SGI arrangerar Tuffo matchmakingmöte under Nätverket Renare marks vårmöte, närmare bestämt den 21 mars 2019. Det är första gången som startskottet för Tuffos forskningsutlysning går i samband med Vårmötet. Plats: Clarion Hotell Arlanda.

Anmälan om poster vid matchmakingmötet måste du göra här

Anmälan till matchmakingmötet gör du via:
Nätverket Renare Marks webbplats

Om Tuffo

Målet med Tuffo är ny kunskap som bidrar till att saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet "giftfri miljö" kan uppnås.

Satsningen syftar till att stärka svensk forskning inom området och knyta samman forskningen med det praktiska efterbehandlingsarbetet. På så sätt ökar samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Dessutom stimuleras kunskapsuppbyggnaden i branschen.

Tuffo ska vara ett långsiktigt program med olika typer av satsningar kring tillämpad forskning och utveckling. För att kunna välja rätt inriktning för satsningarna kartlägger SGI löpande vilka kunskapsbehov och effektivitetshinder som finns för undersöknings- och efterbehandlingsarbetet.

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som syftar till att identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna inom ämnet är generellt sett komplexa. För att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla konkreta lösningar, som verkligen kan komma till användning, krävs därför kompetens och erfarenhet från olika aktörer.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-29
Hjälpte informationen dig? Ja Nej