2018 års utlysning

2018 års utlysning är inriktad mot innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden.

I år vill vi uppmuntra FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik som ligger nära praktisk tillämpning. Av årets 8,5 miljoner kronor kommer maximalt 1,5 miljoner kronor att reserveras till förstudier omfattande upp till 500 000 kronor per projekt. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen.  

I denna utlysning kan forskare söka medel, men föreslagna projekt ska genomföras tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående, eller potentiellt framtida, efterbehandlingsprojekt. Projekt, med både teknisk och ekonomisk samverkan med andra aktörer, kommer att ges högre prioritet. Aktörer, som är lämpliga att involvera, är till exempel entreprenörer, konsulter, så kallade problemägare (verksamhetsutövare) och tillsynsmyndigheter. I utvärderingen kommer stor vikt att läggas vid samverkan och nyttiggörande av resultat.

2018 års utlysning öppnade den 19 juni och stängde den 11 oktober kl. 15.00. Nio ansökningar har gått vidare till steg 2 och får möjlighet att skriva en fullständig ansökan. Två av ansökningarna gäller förstudier, som var nytt i årets utlysning.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska ha en doktorsexamen och vara anställd hos bidragsförvaltaren. Bidragen ska förvaltas av svenskt universitet eller högskola eller annan svensk offentlig forskningsutförare. Bidragsförvaltaren får inte vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.

Preliminär tidplan för 2018 års utlysning:

  Moment     Datum     Kommentar  

Informations- och matchmakingmöte

19 juni 2018

I Stockholm.

Utlysningen öppnar

19 juni 2018

Mall för Steg 1 och Anvisningar till sökande 2018 publiceras.

Steg 1-ansökan (idéskiss) in till SGI

11 oktober 2018

Ansökningar ska vara SGI tillhanda senast kl 15.00. Sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Beslut Steg 1 meddelas

28 november 2018

Ett antal idéer får gå vidare.

Steg 2-ansökan(fullständig ansökan till SGI)

31 januari 2019

Ansökningar ska vara SGI tillhanda senast kl. 15.00. Sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Beslut Steg 2 meddelas

- i början av maj 2019

 

Tidplanen gäller med reservation för eventuella ändringar.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej