Projekt inom Tuffo

Tuffoprojekten har beviljats pengar med statliga medel genom SGI. Projekten kan handla om nya tekniker eller innovativa sätt att kombinera tekniker eller metoder.

2016 års utlysning

Barriärteknik som miljö- och kostnadseffektivt saneringsalternativ vid förorenade områden

Effektivare sanering av högfluorerade föroreningar (PFAS) i grundvatten genom fastläggning och immobilisering (StopPFAS)

2017 års utlysning

Sanering av per- and polyfluoroalkyl Substances (PFAS) från jord och grundvatten med hjälp av växter (PhytoRem)

Kemisk stabilisering av arsenikförorenade material

Tunnskiktstäckning med reaktiv sorbent - ett kostnadseffektivt och miljöhållbart alternativ till muddring av förorenade sediment (Captive)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej