Behandling av personuppgifter

I kontakten med oss är det ibland nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter. De uppgifter som vi registrerar används endast för vårt eget bruk. Här informerar vi om hur vi använder dina personuppgifter.

Personuppgifter samlas in när du:

  • söker en tjänst hos oss
  • lämnar anbud på en upphandling
  • anmäler dig via e-post eller webbaserat formulär till någon av våra kurser och seminarier
  • anmäler dig till att prenumerera på nyhetsbrev
  • beställer laboratoriearbeten från jord- eller miljölaboratoriet
  • beställer lån och kopior från biblioteket
  • lämnar synpunkter på innehållet och funktioner på webbplatsen

När du gör någon av ovannämnda aktiviteter samtycker du till att vi samlar in och registrerar uppgifter om dig. Personuppgifterna används endast för våra egna ändamål och lämnas inte ut till någon annan.

Begära registerutdrag

Du kan skriftligen begära att få ett registerutdrag med dina uppgifter från oss. Kontakta vår registrator för mer information:

E-post: info@swedgeo.se

Tel: 013-20 18 00

Mer om Personuppgiftslagen

Vill du veta mera om Personuppgiftslagen, besök Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej