Myndighetsfunktionen granskar i planprocessen. Foto: SGI

Ett aktivt 2016: medarbetarna Mats Öberg, HannaSofie Pedersen och Miriam Zetterlund går igenom ett kartunderlag.

2016 ett händelserikt år för SGI

22 februari 2017, 11:15

Året 2016 blev ett aktivt år för expertmyndigheten SGI. I årsredovisningen som precis sammanställts kan man bland annat läsa om vårt särskilda regeringsuppdrag Geokalkyl som redovisades under året och forskningsprogrammet Tuffo.

Mycket spännande har även skett inom klimatanpassningsområdet. SGI har fortsatt med riskkarteringarna längs Säveån och Ångermanälven, samordningen och harmoniseringen av kartunderlag som olika myndigheter tillhandahåller och arbetet med naturanpassade erosionsskydd.

Under året fick vi pengar från SMHI för att ta fram en handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat som kommer att rapporteras i februari 2017. Vi medverkar även som experter i Klimatanpassningsutredningen.

Tuffo-utlysningen innebär att SGI för första gången blir forskningsfinansiär. Under hösten 2016 inkom totalt 16 ansökningar vilket bedöms leda till start av 3-4 projekt som ska kunna öka åtgärdstakten av förorenade områden.

SGI omsatte totalt under 2016 cirka 92 miljoner kronor.

Läs årsredovisningen>>

Senast uppdaterad/granskad: 2017-02-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej