Slamström Foto: Morgan Göransson Lind

Bättre väderleksprognoser ska skydda mot slamströmmar

15 januari 2016, 13:40

Nu finns det ett förslag om hur kommunerna kan skydda sig mot farliga slamströmmar genom bättre väderleksprognoser.

Det är Statens geotekniska institut (SGI) som tillsammans med SMHI och Karlstads universitet deltagit i ett projekt för att förbättra kunskapen om prognossystem för skyfall så att slamströmmar och skadeverkningarna som följer minskar. Projektet, Hifora, är finansierat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

– Slamströmmar är en snabb form av vattenmättad jordrörelse som kan orsaka stora skador på bebyggelse och transportinfrastruktur i områden med kuperad terräng, berättar Charlotte Cederbom vid SGI. Fjälltrakterna är särskilt utsatta, men slamströmmar förekommer även i södra Sverige.

Slamströmmar orsakas ofta av intensivt ytvattenflöde som leder till erosion och mobilisering av lösa jordar och stenar i branta släntar. Slamströmmar kan också startas av nästintill vattenmättade ytliga jordskred och laviner i branta sluttningar.

Tio förslag på insatser
I en ny publikation presenterar SGI nu tio förslag på insatser som kommuner, myndigheter och forskare kan göra för att öka kunskapen om farorna i samhället och förebygga de negativa konsekvenserna av slamströmmar som sker till följd av intensiv nederbörd. Kortvarig, intensiv nederbörd uppträder ofta lokalt, medan långvariga nederbördshändelser ofta uppträder över större geografiska områden. Kortvarig, intensiv nederbörd är därför svårare att prognostisera än långvarig nederbörd.

Ett av förslagen är att SGI och SMHI tar fram en vägledning om hur kommunerna kan förebygga och hantera slamströmmar genom geotekniska åtgärder och förebyggande åtgärder. Ett annat är en utvidgning av SMHI:s varningsinformation för väderhändelser så att varningar utfärdas även för kortvariga, intensiva regn.

Förslagen bygger bland annat på en intervjustudie som genomförts med kommuner som kan drabbas av slamströmmar, samt en fältstudie av nederbördsintensiteten i Åre. Åre är den kommun i Sverige som troligen drabbas mest frekvent av slamströmmar i bebyggda områden och där spåren av tidigare slamströmmar är mest uppenbara i den bebyggda miljön. Samhället Åre är lokaliserad vid foten av Åreskutan, i nedre delen av Mörviksåns avrinningsområde.

Mera information: Charlotte Cederbom tel 013-20 18 26, e-post

Läs publikationen>> 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej