Flygfoto över trafikerad motorväg och järnväg vid Göta älv. Foto: Åke Johansson, SGI

BIG ska sänka kostnaderna för byggande och underhåll av vägar och järnvägar.

BIG sparar miljoner för byggbranschen och skapar starka forskningsmiljöer

17 augusti 2017, 10:58

En utvärdering av BIG, Branschsamverkan i grunden, visar att forskningsprogrammet redan har skapat tekniska resultat som sparar miljoner varje år för byggbranschen, skapar starka forskningsmiljöer i Sverige och en bas för samverkan som kan utvecklas till något som gagnar hela branschen.

Huvudmålet för BIG är att sänka kostnader för byggande och underhåll av vägar och järnvägars infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

–Analysen av avslutade projekt visar att BIG redan tre år efter sin etablering har lyckats skapa arbetsformer som genererar tekniska resultat som i sin tur ger sänkta kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur, berättar Yvonne Rogbeck, avdelningschef på SGI som är en av parterna i projektet.

Lägre kostnader
Redan efter 1 till 2 år har t ex Trafikverkets investeringskostnad för FoI-projekten återbetalats genom reducerade kostnader för byggnation och underhåll. Merparten av de kostnadsbesparingar som erhålls till följd av forskningsprojekten är årligen återkommande. Detta innebär att de nu avslutade projekten tros generera kostnadsbesparingar på runt 160 miljoner på tio år. I detta belopp har inte de pågående FoI-projekten medräknats, utan de förväntas bidra i motsvarande grad.

Mera samverkan
Förutom att uppfylla sitt huvudmål med reducerade kostnader, så förväntas BIG också bidra till innovativ forskning, ökad samverkan i branschen och kunskapsspridning.

BIG etablerades i slutet av 2013, genom att Trafikverket, Statens geotekniska institut SGI, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet signerade ett samverkansavtal. Inför en förlängning av avtalet genomfördes en utvärdering för att kunna bedöma om BIG har uppfyllt de mål som gemensamts formulerats av parterna och i vilken grad arbetsformerna i BIG uppfyller krav på effektivitet, inkludering och målstyrning.

Läs mera om BIG

Mera information: Yvonne Rogbeck tel 013-20 18 93
eller Bo Vesterberg tel 013-20 18 23 (fr o m den 21/8)

Senast uppdaterad/granskad: 2017-08-17
Hjälpte informationen dig? Ja Nej