Möte om markbyggnadsfrågor och handlingsplan

22 november 2016, 10:23

Hur påverkas markförhållanden i ett föränderligt klimat? Vad behöver vi ta hänsyn till? Det och andra frågor tas upp när Statens geotekniska institut bjuder in till dialogmöte. Då presenteras ett första utkast till en nationell handlingsplan för hållbart markbyggande.

Dialogmötet är ett tillfälle för alla intresserade att påverka handlingsplanens inriktning och att ställa frågor innan remissperioden. Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning, samt David Bendz, forskningschef, leder mötet.  

Vi belyser klimatförändringens förväntade effekter på markförhållanden och sätter planen i ett sammanhang, säger Kerstin Konitzer. Deltagarna får möjlighet att ta del av och göra inspel på det utkast vi hittills tagit fram, med bland annat förslag på åtgärder.

Omkring 150 entreprenörer, tjänstemän, forskare med flera intressenter från 60 organisationer har varit med i höstens dialoger. Deras synpunkter ligger till grund för en nationell handlingsplan för en mer samordnad och effektiv klimatanpassning inom markbyggandet. Uppdragets referensgrupp har också bidragit med värdefulla synpunkter.

Dialogmötet äger rum i Malmö måndagen den 28 november klockan 13.30 – 15.00. Efter mötet sammanställs synpunkterna och handlingsplanen remitteras under perioden 1 december 2016 – 1 februari 2017.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-11-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej