Höghus byggda intill vatten. Foto: SGI

Diskutera hållbar stadsutveckling med SGI i Malmö

5 december 2016, 12:59

Välkommen till "speeddate" och workshop om hållbar stadsutveckling med SGI i Malmö den 7-8 december.

I ett samarbete mellan fem myndigheter och 40 olika organisationer genomförs 58 kunskapsdialoger och 30 speeddates tillsammans med sex inspirationsföreläsningar och två paneldiskussioner. Alla har fokus på att bo och leva i en hållbar stad.

– För SGI:s del hålls en kunskapsdialog på temat Kan all mark bebyggas – och till vilket pris? berättar Kerstin Konitzer, som är strateg klimatanpassning vid SGI. Temat är att vi behöver bygga mera, snabbare och mer hållbart för att skapa attraktiva, säkra och hälsosamma stadsmiljöer.

"Speeddate"
Samtidigt skapar klimatförändringen nya förutsättningar för markens byggbarhet. Hur ska vi hantera risken för översvämningar och sämre markförhållanden i planeringsprocessen för hållbar stadsutveckling? Ska bostäder byggas på mark som geotekniskt och miljömässigt visar på stora risker i ett förändrat klimat?

– Dessutom finns det en möjlighet till "speeddate" på temat Handlingsplan för hållbart markbyggande, ett regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Agenda 2030
Årets Plattformsdagar äger rum 7-8 december på Malmö Live och Congress. Målet för årets plattformsdagar är att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. Som deltagare medverkar du i dialoger som ska resultera i ett medskick till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030.

Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med plan- och byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor och till politiker, näringsliv, byggföretag och bostadsföretag samt alla som på olika sätt arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling.

Mera information: Kerstin Konitzer tel 013-20 18 53

Senast uppdaterad/granskad: 2016-12-05
Hjälpte informationen dig? Ja Nej