Drönare Foto: Mats Öberg

Drönare utvecklas just nu som ett hjälpmedel inom flera olika områden på SGI.

Drönare blir nytt hjälpmedel inom geotekniken på SGI

10 november 2017, 10:29

Drönare kan användas även inom geoteknik. Statens geotekniska institut, SGI utvecklar nu användningen av drönare som ett möjligt verktyg för att övervaka jordskred, skydda känsliga stränder och inspektera bergslänter.

Drönare, eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle) som de små, obemannade flygande farkosterna också kallas, sprids allt mera i olika branscher och på senare tid även inom geotekniken.

–Tanken är att vi själva ska kunna filma eller ta bilder från en drönare vid till exempel ett akut skred eller ta emot data/bilder från andra aktörer som räddningstjänsten, berättar GIS-arkitekt Mats Öberg som leder SGI-projektet.

Vid ett inträffat jordskred kan drönaren flyga över olycksområdet och filma för övervakning i realtid. Men det går också att ta hundratals högupplösta bilder rakt uppifrån. Bilderna läggs samman till en mosaik och blir en terrängmodell som förses med GPS-koordinater.

Räddningstjänsten och SGI:s akutpersonal på plats (Tjänsteman i beredskap, TiB) kan sedan bedöma jordskredets utbredning och risken för fler skred.

Inmätning
Drönare kan också med fördel användas vid inmätning och övervakning av stränder vid vattendrag och kusten.

I Göta älv, vid Ödegärdet strax nedströms Lilla Edet, testar SGI möjligheten att använda drönare för inmätning av naturanpassade erosionsskydd och för övervakning av förändringar längs strandlinjen. Med drönare kan man mäta markens topografi och därigenom upptäcka förändringar mellan olika mätserier som tas en till två gånger per år.

–Vi kan också se förändringar i vegetationen mellan olika år, säger Per Danielsson, som är geotekniker och nationellt ansvarig för stranderosion vid SGI. På det sättet kan vi se om det kommer mer eller försvinner växtlighet. Drönaren mäter snabbt av ganska stora områden, jämfört med inmätning med traditionella metoder som till exempel GPS-instrument.

SGI kommer också att genomföra ett liknande projekt vid Furusundsleden utanför Stockholm, där vågsvallet från de stora fartygen sliter på stränderna.

Bergslänter
Ett tredje användningsområde är besiktning av bergslänter via drönare. Under hösten har SGI tillsammans med Trafikverket lämnat in en ansökan till MSB för ett projekt som ska höja beredskapen för och kunskap kring bergras. Metodiken som ska användas är tänkt att inventera och riskklassa höga och svåråtkomliga bergslänter med avseende på stabilitet.

–Normalt sett är det besvärligt eller till och med omöjligt att ta sig upp längs med en bergslänt och komma så nära att man kan se sprickbildningar och annat, berättar berggrundsgeolog Johan Berglund. Med en drönare är det mycket enklare och säkrare, du slipper klättra eller använda hävare (skylift).

Senast uppdaterad/granskad: 2017-11-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej