Japanska forskare Foto: SGI

Martin Holmén, SGI visar en ny mätmetod för Hidenori Takahashi och Naruhiro Fujii.

Japanskt forskarbesök på SGI kring stabilisering av jordar och sediment

1 september 2017, 15:02

SGI fortsätter sitt forsknings- och utvecklingssamarbete med japanska forskningsinstitut kring stabiliseringsfrågor.

SGI besöks för tillfället av Hidenori Takahashi och Naruhiko Fujii, från Pari som är Tokyos hamnorganisation.
- Besöket är ett led i SGI:s internationella samarbete kring stabilisering av naturliga och förorenade jordar och sediment, berättar avdelningschef Yvonne Rogbeck.

Besöket är en inledning på ett nytt projekt som kommer att ledas av professor Masaki Kitazumi, Tokyo Institute of Technology. Samarbetet bedrivs mellan Japan, Sverige, Italien och Portugal. Värdar för besöket på SGI är Yvonne Rogbeck och Per Lindh.

Naruhiko Fujii från Pari kommer att tillbringa några dagar på SGI i Linköping för kunskapsutbyte kring så kallad "free free resonant column" och "bender element test" för en studie av nedbrytning av stabiliserad jord.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-09-01
Hjälpte informationen dig? Ja Nej