Höghus byggda intill vatten. Foto: SGI

Forskningsmedel från Formas om etiska aspekter på havsnivåhöjning

23 juni 2016, 15:00

KTH i Stockholm och SGI har blivit tilldelade tio miljoner kronor från forskningsrådet Formas inom området Hållbart samhällsbyggande

Formas finansierar det så kallade Sea-Rimsprojektet där KTH genom avdelningen för filosofi är huvudsökande och SGI medsökande.

Sea-Rimsprojektet (Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels) kommer att  forska om vilka anpassningar som prioriteras när havsnivån stiger och vilka etiska, och sociala aspekter som aktualiseras och prioriteras.

Ska mark och bebyggelse skyddas, eller exploateras eller överges? Vilka alternativ finns och vilka blir fördelningskonsekvenserna? är några av frågeställningarna.

Totalt beviljade Formas 138 miljoner kronor till 27 projekt inom Hållbart samhällsbyggande.

- Detta är en viktig satsning inom hela det breda samhällsbyggnadsområdet som syftar till att stärka den svenska forskningen och dess internationalisering och unga forskare inom området samt att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas. Satsningen är åtgärdsinriktad och de ansökningar som har beviljats medel visar just på detta. 

Formas >> 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-06-23
Hjälpte informationen dig? Ja Nej