Grävmaskin och hög med jordmassor i förgrunden. Foto: Helena Branzén, SGI

Vid schaktning och muddring uppkommer stora mängder massor som måste omhändertas på något sätt.

Förstudie om hantering av jord- och muddringsmassor

25 april 2018, 13:15

SGI har tagit fram en förstudie, Hantering av förorenade jord- och muddringsmassor.

Förstudien ska beskriva miljöprövningsprocessen för hantering av förorenade jord- och muddringsmassor med tillhörande regelverk och identifiera särskilda behov av förtydliganden och vägledning i den processen.

Rapporten innehåller en översiktlig beskrivning av hur ärenden som berör hantering och behandling av förorenade jord- och muddringsmassor vanligtvis handläggs och hur hanteringen av massorna påverkar vilka regler och bestämmelser som behöver beaktas.

Det kan vara lagtexter, vägledande domar och/eller vägledningar och rekommendationer.

SGI:s rapport kan medverka till att nya vägledningar och rekommendationer utformas som styr hanteringen av förorenade massor mot att bli likvärdig och miljömässigt hållbar.

Läs förstudien>>

Mera information: Peter Flyhammar tel 040-35 67 77

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej