Arbetsfordon och grävmaskiner som täcker över en deponi. Foto: Michael Kempi

Har du frågor om deponier och avfall?

25 april 2016, 13:26

Nu publicerar vi löpande våra svar på tekniska frågor om deponier och avfall på webbplatsen. Det är en sammanställning av svar på frågor som ställts till oss av Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner.

Frågorna och svaren berör huvudsakligen klassning av avfall, anläggande och avslutning av deponier, användning av avfall för anläggningsändamål samt beskrivningar av miljökonsekvenser.

Här kan du som arbetar med deponier och avfall få vägledning i arbetet. Svaren är tänkt att fungera som generella exempel men ska ses i sitt sammanhang. Du kan använda svaren som ett hjälpmedel i din egen hantering av liknande ärenden.

deponi.se upphör

Materialet till frågor och svar låg tidigare på webbplatsen deponi.se. Den sidan upphör och frågor och svar flyttar istället in till oss på swedgeo.se. Under en övergångsperiod kommer webbadressen www.deponi.se att dirigeras om till vår webbplats. Publiceringen av frågor och svar sker på uppdrag av Naturvårdsverket.

Om du arbetar på en länsstyrelse eller kommunal miljö- och hälsoskyddförvaltning kan du dessutom ställa dina frågor till oss och få kostnadsfri rådgivning om deponier och avfall genom korttidsstödet.

Ta del av tekniska frågeställningar om deponier och avfall >>

För mer information kontakta:
Peter Flyhammar, tel: 040-35 67 77, e-post peter.flyhammar@swedgeo.se

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-04-26
Hjälpte informationen dig? Ja Nej