Geotekniker Rolf Larsson avliden

20 juni 2017, 10:33

Rolf Larsson har avlidit, 72 år gammal. Hans närmaste är hustrun Helen och sönerna Niclas och Thomas med familjer.

Rolf Larsson växte upp i Göteborg. Han påbörjade sin geotekniska yrkeskarriär på Institutionen för geoteknik med grundläggning på Chalmers tekniska högskola (CTH) 1965. Han arbetade där till 1975 med bl a dåvarande doktoranden, professor Göran Sällfors, ett samarbete som fortsatte under hela yrkeslivet. Rolf började sin anställning på SGI 1975 och blev sedan Statens geotekniska institut, SGI, troget ända in i det sista.

Han var under perioden 1994-2000 adjungerad professor i jordmaterialens reologi vid Chalmers tekniska högskola, CTH. Rolf gick i pension vid 61 års ålder, men fortsatte därefter att arbeta deltid åt SGI ända fram till sin död. Rolf ville få mer tid för sin familj och sin stora passion segling.

Rolf ägnade hela sitt yrkesliv åt forskning och tillämpning av denna inom geoteknik. Det var den praktiska tillämpningen av resultat från grundläggande forskning som intresserade Rolf mest. Han hade en unik förmåga att utifrån komplicerade frågeställningar utarbeta praktiska riktlinjer och vägledningar till nytta för geotekniker och forskarkollegor både nationellt och internationellt.

Lösa leror
Forskningen har omfattat lösa leror, fasta leror (moränlera) och silt. Rolfs metodik var efter kritisk granskning av nationell och internationell erfarenhet inom det aktuella fältet ta fram förslag till kompletterande provning. Därefter en sammanfattande tolkning av tidigare och nya undersökningar med målsättningen att försöka ta fram empiriska samband och nya beräkningsmodeller som kan användas vid den praktiska tillämpningen i projekt. Rolf hade själv kontroll över hela kedjan från undersökningar i fält och på laboratorium till teori och tillämpning. Under perioder i arbetet övernattade han på laboratoriet för att ha full kontroll över sina försök.

Inom området lösa lerors hållfasthets- och deformationsegenskaper gjorde Rolf banbrytande insatser.

Stor bredd
Hans arbete visade stor bredd och omfattade bland annat: provtagning med olika metoder (blockprovtagare och kolvprovtagare), utförande och tolkning av sonderingsmetoder (dilatometer och CPT), laboratorieundersökningar (triax och plain strain), provning i fält (plattbelastning), inverkan av avlastning för slänter, cyklisk belastning på lös lera, beräkningsmetoder för stabilitet och sättningar.

Rolf var mån om att förmedla sin kunskap och författade cirka 150 publikationer. Mycket av hans arbete bedrevs tillsammans med hustrun Helen. Rolf tog fram empiriska regler som tillämpas av svenska geotekniker och resultaten publicerades i bland annat SGI Infoserie, Svenska geotekniska föreningen, SGF:s skrifter samt olika artiklar och vägledningar. Han var starkt delaktig i bland annat Skredkommissionens anvisningar och Vägledning för djup- och masstabilisering. Rolf hade även en stor inverkan på Trafikverkets normer.

Kommitté
Rolf var under många år medlem i SGF:s laboratoriekommitté och i Byggstandardiseringens tekniska kommitté TK16. Han var även med i den internationella geotekniska föreningens kommitté "Laboratory Stress Strain Strength Testing of Geomaterials" och deltog i det europeiska standardiseringsarbetet CEN "Cone penetration and piezocone penetration testing". Rolf hade internationella kontakter över hela världen och handledde några av de internationella gästforskare som arbetat på SGI.

Rolf Larsson tilldelades SGF:s pris 1976 för förtjänstfulla insatser inom geotekniken. Rolf var då bara 32 år och det var mycket ovanligt att priset tilldelades en så ung person. Rolf var också hedersmedlem i SGF.

Med sin stora kunskap och erfarenhet utgjorde Rolf ett viktigt stöd åt SGI:s verksamhet och till alla de medarbetare som kom till honom för att få hjälp, idéer och vägledning. Rolf hade alltid tid att hjälpa till, svara på frågor eller granska en text. Han hade ett sätt att precis svara på frågan, ju mer initierad fråga desto mer omfattande svar. Det är nog många som upplevt en fantastisk känsla av att stegvis få del i Rolfs kunskap allt eftersom den egna kunskapen ökade. Rolf var till stor hjälp för SGI:s doktorander och för geotekniker utanför SGI.

Integritet
Rolf var en person med hög integritet och med sin ödmjukhet, noggrannhet, lojalitet och underfundiga humor var han en mycket omtyckt och kär kollega. Han och Helens stora intresse var segling och de tillbringade långa semestrar på olika ställen i Medelhavet där de hade sin båt. In i det sista arbetade han med att förbereda båten inför sommarens segling.

Rolf är en legend inom geoteknik som vi minns med stor värme.

För vännerna på SGI:
Yvonne Rogbeck, Per-Evert Bengtsson och David Bendz

Senast uppdaterad/granskad: 2017-06-20
Hjälpte informationen dig? Ja Nej