En person balanserar på ett ben, stående på en sten med armarna utsträckta, omgiven av vatten med fjäll i bakgrunden i skymningsljus Foto: Nicklas Blom/Scandinav bildbyrå

Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

9 mars 2017, 07:36

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.

Klimatförändringen väntas få stora konsekvenser för byggnader och infrastruktur. Sverige saknar dock en nationell strategi för klimatanpassning. Statens geotekniska institut har tagit initiativ till en handlingsplan för att anpassa markbyggandet till ett klimat som förändras.

– Myndigheter, bransch och akademi behöver gemensamt utveckla underlag om klimatförändringens effekter på marken, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. SGI:s ambition med handlingsplanen är att bidra till det nationella klimatanpassningsarbetet utifrån vårt uppdrag att driva på utveckling och förmedla kunskap inom markbyggandet.

Handlingsplanen för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat föreslår en rad åtgärder, samt förslag på hur de kan genomföras och vem som kan ta initiativ till åtgärderna. Tidplanen för de åtgärder som SGI åtar sig att göra gäller för åren 2017-2020.

– Med handlingsplanen på plats kan vi nu gå vidare i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag som underlättar för planeringen lokalt och för dem som arbetar i branschen, säger Kerstin Konitzer, strateg för klimatanpassning. Närmast kommer vi på SGI ta förnyade kontakter med intressenterna om vilka underlag och vägledningar som är mest angelägna att börja med.

SGI har genomfört dialogmöten med 200 intressenter från kommuner, länsstyrelser, entreprenörer, bransch och andra myndigheter. Kartläggningen visar att ett omfattande kunskapsbyggande om klimatförändringens effekter på markförhållanden är nödvändigt. Planerare, beställare och politiker behöver hjälpmedel och kunskap för att kunna ställa rätt krav och fatta korrekta beslut vid planering och byggande.

Läs mer och ta del av handlingsplanen
 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-03-09
Hjälpte informationen dig? Ja Nej