Höghus byggda intill vatten. Foto: SGI

Höghus nära vattnet i Karlstad.

Hur måste vi klimatsäkra samhället?

29 juni 2017, 13:41

Temperaturen stiger - hur måste vi klimatsäkra samhället? Det är rubriken för ett seminarium i Almedalen torsdagen den 6 juli. Deltar gör bl a SGI, Naturvårdsverket och SMHI.

Seminariets tema är att klimatförändringen är ett faktum med stigande havsnivåer, förändrat nederbördsmönster och perioder av torka med konsekvenser för grundvattennivåer, areella näringar och kustområden. Vi behöver redan nu påbörja en omfattande anpassning inom en stor rad områden.

Frågeställningar som tas upp är bl a :

Vilka klimateffekter kan vi vänta oss i Sverige och vilka blir konsekvenserna? Vilka förebyggande åtgärder kan och bör vi investera i? Hur jobbar kommuner och andra centrala aktörer i framkant?

Seminariet leds av tidningen Aktuell Hållbarhets chefredaktör Mikael Salo och deltar gör Naturvårdsverkets och SMHI:s generaldirektörer Björn Risinger och Rolf Brennerfelt. Maria Gardfjell (MP) representerar Uppsala kommun och geotekniker Karin Odén SGI.

Annat seminarium
Seminariet arrangeras av Aktuell Hållbarhet torsdagen den 6 juli mellan kl 10.00 och 10.45  på Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum i Visby.

Tisdagen den 4 juli kl 11.00-12.00 hålls ett annat SGI-seminarium ombord på fartyget Ocean Surveyor, kajplats 1 i Visby hamn. Rubriken för seminariet är: Stigande havsnivåer - ska mark och bebyggelse skyddas eller överges? I seminariet deltar bl a miljöminister Karolina Skog och SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-06-29
Hjälpte informationen dig? Ja Nej