Vägnät i kvällsbelysning. Foto: Mikael Svensson, Skandinav bildbyrå

Klimatförändringar kan påverka geokonstruktioners egenskaper.

Hur påverkar klimatförändringarna våra vägar och järnvägar?

24 mars 2017, 15:50

Hur påverkas olika geokonstruktioner i vägar och järnvägar av klimatförändringarna? Och hur ska man kunna mäta förändringarna? Det ska en förstudie på SGI nu ta reda på.

Det är Trafikverkets forskningsprogram BIG som finansierar projektet. Det syftar till att få kunskap om hur olika egenskaper i en geokonstruktion förändras med tiden, beroende på belastning och olika klimatförutsättningar och hur de förändringarna kan verifieras.

Klimatförändringar kan förändra geokonstruktionernas egenskaper. Det kan exempelvis bero på mer eller mindre regn, förändrade vatten- och grundvattennivåer och vatten- grundvattenflöden, och förändrade tjälnings- och tiningsförhållanden, kyla och snödjup.

Men förändringar med tiden kan också ske på grund av påverkan från ständiga laster, trafiklaster och geokemiska förhållanden i jorden.

I förstudien ingår att definiera egenskaper för olika geokonstruktioner, bedöma tids- och klimateffekter och inventera hur förändringarna, direkt eller indirekt, kan mätas.

Förstudien kommer att resultera i en sammanställning över olika geokonstruktioner, ingående egenskaper och bedömning av tid- och klimatpåverkan samt ett förslag till prioritering av geokonstruktioner för vidare studier.

Fotnot: Med geokonstruktioner menas stödjande eller bärande konstruktioner som utgörs av jord eller berg, eller vars funktion är beroende av jords eller bergs egenskaper.

Mera information: Hjördis Löfroth tel 013-20 18 54

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-03-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej