Kustvy med disigt väder och vågor som slår in stranden. Ett hus syns i bakgrunden. Foto: Helena Branzén/SGI

Forskningsprojekt om klimatanpassning genom reträtt

15 november 2017, 11:41

SGI har beviljats forskningsmedel av Formas för att forska om hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi inom klimatanpassning. Forskningsprojektet CAMEL är ett samarbete med partners i centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings universitet och SMHI. Totalt har projektet tilldelats 8,8 miljoner kronor över en treårsperiod mellan 2018-2020.

Planerad reträtt är ofta en icke-fråga när anpassning till höjda havsnivåer och översvämningar diskuteras. En orsak till detta kan vara att planerad reträtt är en känslig fråga som det är svårt att fatta beslut om. Detta kan bero på okunskap om vad planerad reträtt är och vad det innebär.

Syftet med CAMEL-projektet är att visa hur planerad reträtt kan bli ett möjligt alternativ för klimatanpassning. Målet är att öka samhällets anpassningsförmåga till klimatförändring genom att tillåta en mer flexibel rörelse av kust- och strandlinje, vilket kommer att gynna både miljön och den socioekonomiska utvecklingen.

Projektet kommer att analysera vilka tekniska, rättsliga, sociala och styrande hinder som finns på olika nivåer i samhället (från nationell och regional, till lokal och individuell nivå), vilka av dessa hinder som är mest kritiska och hur de kan övervinnas. Projektet kommer att visa hur man med hjälp av innovativ och interaktiv visualisering kan tydliggöra hinder och se vilka möjligheter som planerad reträtt kan bidra med och som kan fungera som ett underlag för beslutsfattare för att ta beslut om långsiktig hållbar markanvändning.

Projektets engelska titel är Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL).

För mer information kontakta:
Gunnel Göransson, projektledare, tel: 031-778 65 67, e-post: gunnel.goransson@swedgeo.se
David Bendz, forskningschef, tel: 040-35 67 76, e-post: david.bendz@swedgeo.se

Läs mer om Visual Sweden

Senast uppdaterad/granskad: 2017-11-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej