Flygfoto över Göta älv där älven delar sig. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Göta älv.

Sextiotvå miljoner till åtgärder mot skred och ras i Göta älvdalen

18 december 2017, 16:31

Statens geotekniska institut, SGI, får 62 miljoner kronor i ökade anslag 2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar skred- och rasriskerna i älvdalen. Det beslutade regeringen på måndagen.

Delegationen ska bestå av representanter för myndigheter, kommuner och organisationer med särskilt ansvar för Göta älvdalen, och utses av regeringen. Delegationen leds av SGI:s generaldirektör.

Delegationens uppgift blir att ta ställning till vilka praktiska, geotekniska åtgärder i den skredkänsliga älvdalen som ska prioriteras för att minska ras- och skredriskerna. Dessa åtgärder kommer sedan att få statlig finansiering för delar av kostnaderna.

Bakgrund
Bakgrunden är denna: Efter kartläggningen av Göta älv (Göta älv-utredningen 2011) fick SGI i uppgift av regeringen att utreda hur klimatanpassningsinsatser som minskar skredrisken i Göta älvdalen kan samordnas. I den nya utredningen, som presenterades 2013, föreslog SGI att regeringen tillsätter en särskild delegation för klimatanpassningsinsatser vad gäller skredrisker i Göta älvdalen. 

– Mycket glädjande, kommenterar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson måndagens regeringsbeslut. Delegationens arbete är viktigt och det praktiska resultatet kommer att vara mycket betydelsefullt för verksamheter och människor längs med Göta älv. Vi kommer omedelbart att inleda arbetet med att få delegationen på plats.

Utredningen om en delegation för Göta älv

För mera information: generaldirektör Åsa-Britt Karlsson, tel 0709-73 01 8

Senast uppdaterad/granskad: 2017-12-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej