Liten röd stuga på toppen av en klippa. Foto: Mikael Svensson/Scandinav bildbyrå

Kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat

21 september 2016, 07:55

Att bygga på ett sätt som håller på sikt, är en förutsättning för en effektiv, säker och miljöanpassad samhällsutveckling. Statens geotekniska institut (SGI) anordnar den 10 november en temakurs om klimatanpassning, ”Att säkra ett hållbart markbyggande”.

– Det finns ett glapp mellan geoteknisk kunskap och användningen av denna kunskap i den fysiska planeringen. Det glappet vill vi försöka överbrygga, bland annat genom att anordna den här kursen, säger Anette Björlin, strateg Klimatanpassning.

Kursen "Att säkra ett hållbart markbyggande" belyser hur geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat kan behandlas i den kommunala verksamheten och i den fysiska planeringen. Den berör planering av ny eller befintlig bebyggelse, områden med föroreningar och områden med risk för ras, skred och erosion, allt ur ett klimatanpassningsperspektiv. Kursen behandlar också olika planeringsunderlag och ger exempel på klimatanpassningsåtgärder för hållbart markbyggande.

Utbildningen vänder sig till kommuner och länsstyrelser, exempelvis miljö- och klimatsamordnare, miljöhandläggare och personer som arbetar med fysisk planering. Den riktar sig även till tjänstemän vid andra myndigheter som vill öka sin kunskap om hållbart markbyggande.­

Föreläsare är SGI:s experter inom bland annat klimatfrågor, geotekniska säkerhetsfrågor, spridning av föroreningar och fysisk planering.

För mer information kontakta gärna:
Anette Björlin, tel: 08-578 455 01, e-post: anette.bjorlin@swedgeo.se

Fotnot: Begreppet markbyggande omfattar många aspekter, som exempelvis markens byggbarhet, hållbar materialförsörjning och materialhantering samt användning och efterbehandling av förorenade områden samt åtgärder och underhåll av befintlig bebyggelse och transportinfrastruktur.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-09-21
Hjälpte informationen dig? Ja Nej