Strandlinje med vatten mot en klarblå himmel. Foto: Per Danielsson, SGI

Kustmöte 2016 – Det årliga mötet om planering och byggande i strandnära områden

11 april 2016, 15:29

Kustmöte 2016 arrangeras 22-23 september i Ängelholm. Årets kustmöte kommer att belysa hållbar utveckling i strandnära områden, med fokus på klimatanpassningsåtgärder i samband med erosion, ras, skred och översvämningar.

Mötet börjar vid lunch den 22 september och slutar på eftermiddagen den 23 september med studiebesök. Kustmötet ger tillfälle till kontakter och erfarenhetsutbyte under två dagar och en gemensam middag anordnas på kvällen den 22 september.

Programmet kommer att innehålla intressanta föredrag och i år fokuserar vi på naturanpassade åtgärder i ett förändrat klimat. Kustmötet kommer att belysa problemställningar i både kustmiljöer och längs vattendrag. Även i år kommer vi att ha spännande föreläsare från olika samhällssektorer och förhoppningsvis även internationella föreläsare. Mötet genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut (SGI), Erosionsskadecentrum och Ängelholms kommun.

Program och inbjudan kommer att skickas ut i augusti. Reservera dagarna redan nu!

Senast uppdaterad/granskad: 2016-04-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej