Ett lager med olja som breder ut sig på en pöl med vatten. Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Mera regn i Göteborgsområdet kan ge ökad spridning av föroreningar

27 september 2016, 09:46

En framtida klimatförändring med mer regn och ökade grundvattennivåer leder sannolikt till en ökad föroreningsspridning i Västra Götaland.

Det visar en ny SGI-publikation, med titeln Climate impact on contaminant dispersion in the river basin of Göta Älv, Sweden, skriven av Paul Frogner-Kockum, Gunnel Göransson och Marie Haeger-Eugenson.

I rapporten presenteras resultaten från Göteborgs fallstudieområde som syftade till att undersöka om det finns eventuella samband mellan föroreningsspridning och nederbörd, samt mer specifikt om det finns någon koppling mellan föroreningsspridning och grundvattennivåer eller flöden i Göta älv-området.

Koppling till avrinning
Baserat på provtagning från våt- och torrperioder samt från vårfloden, presenterar denna studie en möjlig koppling mellan en kortsiktig nederbördsökning och ökad föroreningstransport i urbana vattendrag i Göta älv området. Förhöjda metall- och PAH-halter (polycykliska aromatiska kolväten) i de undersökta flodsystemen kan kopplas till ökade grundvattennivåer och en ökad ytavrinning från urbana områden, snarare än från erosion av flodsediment.

Baserat på nederbördsprognoser visar studien att en framtida klimatförändring kan ge ökade grundvattennivåer, vilket kan innebära en ökad föroreningsspridning i regionen.

Studien är en del av DiPol-projektet (Impact of climate change on the quality of urban and coastal waters) som genomfördes under perioden 2009-2012.

Läs publikationen>>

För mera information: Paul Frogner Kockum tel 040-35 67 73

Senast uppdaterad/granskad: 2016-09-27
Hjälpte informationen dig? Ja Nej