Fasad med byggställningar kring ett hus som håller på att byggas. Foto. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Geokalkyl kan sänka kostnaderna för byggnation.

Nytt geotekniskt verktyg gör det möjligt att sänka byggkostnader

6 december 2016, 11:29

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett GIS-baserat verktyg för beräkning av byggkostnader

Verktyget är till för att beräkna och därigenom också kunna sänka kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten. Det blir också möjligt att visa åtgärder för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

Verktyget, Geokalkyl, har utvecklats på uppdrag av regeringen och rapporten om verktyget överlämnades på onsdagen till bostadsminister Peter Eriksson (MP), Näringsdepartementet. SGI har också tagit fram ett särskilt utbildningspaket.

Tidig planering
 – Geokalkyl är utvecklat för att användas i tidiga planeringsskeden, framförallt i kommuner och jämföra kostnaden för byggnation i olika områden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett och samma planområde, berättar Bo Lind, SGI, som lett arbetet. Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundförstärkning och masshantering uppkommer och på det sättet även sänka kostnaderna i byggprojekt.

Snabb uppfattning
Med Geokalkyl är det möjligt att på ett snabbt och illustrativt sätt få en uppfattning om hur kostnaden för samma typ av byggnation skiljer sig från plats till plats, beroende på de lokala geotekniska förhållandena. Områden med lösa jordar är ofta dyrare att bebygga än områden med fast mark. Mark- och grundläggningskostnaden har bedömts uppgå till omkring 20 procent av den totala bygg- och anläggningskostnaden.

Det står var och en fritt att ladda ner och använda Geokalkyl. På SGI:s webbplats finns hela verktyget tillgängligt, tillsammans med tio videofilmer som steg för steg visar hur verktyget ska användas. Geokalkyl är ett expertsystem, vilket innebär att det krävs både GIS-kompetens (geografiskt informationssystem) och geoteknisk kompetens för att resultaten ska bli användbara.

Verktyget Geokalkyl 

Mera information:
Stefan Turesson tel.  013-20 19 20
Bo Lind tel. 031-778 65 66

Senast uppdaterad/granskad: 2017-01-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej