Fyra händer som håller i varsin pusselbit. Foto: Scandinav Bildbyrå

Nätverksmöte för forskningssamverkan inleder utlysning

2 juni 2016, 10:19

Den 1 juni öppnades utvecklingsprogrammet Tuffo för ansökningar om innovativa lösningar för att efterbehandla förorenade områden. Nästa steg är ett informations- och matchmakingmöte i Stockholm den 16 juni. Där ges olika aktörer möjlighet att träffas och presentera idéer som kan leda till forskningsprojekt.

Projekten inom Tuffo ska ske i samverkan mellan forskare och företrädare för branschen. Eftersom frågeställningarna är komplexa och det behöver utvecklas lösningar som också kommer till användning, krävs kompetens och erfarenhet från olika aktörer.

– Tuffo finansierar forskning som har praktisk betydelse i efterbehandlingsarbetet, säger Yvonne Ohlsson, programansvarig, Statens geotekniska institut. För att sammanföra olika aktörer och inspirera till projektidéer bjuder vi in till en dag, där deltagarna kan hitta bra samarbetspartners för att skapa nya och innovativa lösningar.

Under dagen ges information om utlysningen samt tillfälle att träffa representanter för branschen som kan ingå i en forskningsansökan. Deltagarna har möjlighet att presentera sina idéer och verksamheter i en posterutställning och programmet innehåller tid för diskussioner och möten. Dessutom medverkar inspiratören Teo Härén under rubriken "Blir marken renare genom nytänkande, kreativitet och innovation?"

Tuffos mål är att finansiera forskning och teknikutveckling som kan bidra till ett bättre och effektivare efterbehandlingsarbete, för att snabbare åtgärda förorenade områden och minska riskerna för miljön och för människan.

För mer information om informations- och matchmakingmötet kontakta gärna:
Anette Björlin, programadministratör för Tuffo, tel: 08-578 455 01

Läs mer om utlysningen inom Tuffo

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-06-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej