Flera trasiga och rostiga tunnor som ligger på marken. Foto: SGI

Ny avhandling visar att fosfat påverkar hur metaller binds till järnhydroxider

9 maj 2016, 15:16

För att avgöra hur farlig en markförorening är behöver man veta i vilken grad den riskerar att spridas och tas upp av organismer. Detta kan man bara bedöma om man vet hur föroreningen binds i marken.

Kunskap om olika ämnens bindningsegenskaper kan också användas när man sanerar förorenade områden. I en ny doktorsavhandling visar SGI-medarbetaren Charlotta Tiberg att fosfat i hög grad påverkar hur starkt bly, koppar, kadmium och arsenat binds till järnhydroxider. Detta kan spela stor roll för hur rörliga och hur tillgängliga för upptag i olika organismer som dessa giftiga ämnen är.

Disputationen hålls vid institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) torsdagen den 26 maj kl 09.00. Opponent är dr Juan Antelo, University of Santiago de Compostela.

Läs avhandlingen>>

Kontakt: Charlotta Tiberg (e-post)

Senast uppdaterad/granskad: 2016-05-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej