Två brandmän som sprutar skum på en brinnande bil. Foto: Pixabay

Ny och informativ webbguide om PFAS-föroreningar

15 juni 2016, 15:44

PFAS-föroreningar är något som berör många aktörer i samhället och många myndigheter är inblandade i tillsyn och regelutveckling. Därför finns det nu en webbguide med samlad information om vart man ska vända sig med olika frågor.

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsyror, ibland kallas de även för högfluorerade ämnen. De är syntetiskt framställda kemikalier och används bland annat i brandsläckningsskum. PFAS finns i miljön och har bland annat förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige.

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI), Havs- och vattenmyndigheten, Generalläkaren och Länsstyrelsen samlat information om PFAS och olika myndigheters ansvarsområden i en webbguide som från och med den 15/6 finns tillgänglig på Kemikalieinspektionens webbplats.

Knyta samman information
Guiden vänder sig till dricksvattenproducenter, tillsynsmyndigheter, vattenmyndigheter, privatpersoner, användare av brandsläckningsskum och producenter av brandsläckningsskum och andra produkter som innehåller PFAS. Tanken är att knyta samman den information som vi har på våra olika myndigheters webbsidor och samla den så att olika målgrupper hittar rätt information oavsett vilken myndighet som står bakom den.

Arbetet med att ta fram webbguiden har gjorts i det myndighetsnätverk för högfluorerade ämnen som SGI deltar i. SGI:s representant i nätverket är Michael Pettersson, som gärna tar emot frågor och kommentarer på guiden.

Webbguiden>>

Mer information om högfluorerade ämnen PFAS på vår webbplats >>

Michael Pettersson, e-post eller telefon 08-784 55 10

Senast uppdaterad/granskad: 2016-06-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej