Hand som håller i prov av lera från Göta älv Foto: SGI

Sediment från Göta älv.

Ny metodöversikt ger tips om åtgärder mot förorenade sediment

16 december 2016, 14:48

Förorenade sjö- eller havssediment har identifierats i åtminstone 19 av Sveriges 21 län. I många fall är situationen så allvarlig att åtgärder för att minska riskerna behövs. En åtgärd är att täcka över de förorenade sedimenten, enligt en ny metodöversikt från Statens geotekniska institut, SGI.

Åtgärdskostnaderna kommer sannolikt att bli mycket stora och det blir viktigt att de lösningar som väljs är hållbara. För att välja den mest hållbara åtgärdslösningen för varje område krävs bland annat kunskap om vilka åtgärdslösningar som finns att tillgå samt om vilka erfarenheter som finns av tillämpningen av dem.

En metod
Övertäckning är en av metoderna som kan användas. Övertäckning innebär att det skapas en ny sedimentöveryta som ska hindra föroreningarna från att skada bottenlevande organismer. Statens geotekniska institut har, tillsammans med SAO Environmental Consulting AB, tagit fram en metodöversikt som beskriver ett antal möjliga metoder för att täcka över förorenade sediment och vilka möjligheter och begränsningar som finns med dessa.

Två kategorier
Metoder för övertäckning delas vanligen in i kategorierna isolationsövertäckning, respektive tunnskiktsövertäckning. Isolationsövertäckning innebär fysisk isolering, kemisk isolering eller stabilisering av sedimenten. Ofta används en lager-på-lagerdesign där varje lager fyller olika funktion. Tunnskiktsövertäckning innebär att minska, men inte nödvändigtvis eliminera, den biologiska exponeringen och bioackumuleringen. Som namnet antyder är tjockleken på lagren mindre än för isolationsövertäckning, och det beror bland annat på det djup till vilket organismer kan gräva sig ner.

En utblick
Översikten innehåller även en internationell utblick över fall där övertäckning genomförts och ger också en översikt av andra åtgärdsmetoder för sediment.

Översikten ska kunna vara ett stöd för såväl utredare som beslutsfattare i de fall åtgärder av förorenade sediment övervägs. Förhoppningen är att publikationen ska leda till att övertäckning blir ett möjligt alternativ att överväga för hantering av förorenade sediment. 

Publikation i flera delar
SGI Publikation 30 "In-situ övertäckning av förorenade sediment" omfattar sju fristående delar och ett faktablad. Publikationen är skriven på engelska, men metodöversikten och en sammanfattning finns att läsa på svenska:

Samtliga fristående delar på engelska:

Mera information: Gunnel Göransson, tel 031-778 65 67

Senast uppdaterad/granskad: 2016-12-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej