Ett äpple som ligger framför ett tangentbord. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Mer forskningsmedel leder till mera kunskap om sanering av förorenad mark.

Ny Tuffoutlysning: Mera forskningsmedel för åtgärder mot förorenad mark

31 oktober 2017, 13:26

Årets utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo har höjts till tio miljoner kronor. – Vi tror att höjningen leder till fler beviljade forskningsprojekt för sanering än förra året, säger Sara Holmström, programansvarig för Tuffo på Statens geotekniska institut, SGI.

Utlysningen inom Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) öppnas den 1 november och är inriktad mot nya, innovativa lösningar inom ämnesområdet förorenade områden. Forskare kan söka medel, men projekten ska genomföras tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående, eller potentiella, efterbehandlingsprojekt.

Stimulera forskning
Syftet är att stimulera forskning som m
edverkar till hållbara åtgärder, ökad saneringstakt samt minskad andel schakt, muddring och deponering. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen. SGI räknar med att mellan 3 och 5 projekt kan få forskningsmedel, jämfört med 2 till 4 förra året.
Utlysningen specificerar inte vilken typ av föroreningar eller verksamhet som bidragit till föroreningen. Det är upp till den sökande att ge argument för varför det föreslagna projektet kommer att bidra till en lösning och till samhällsnytta. För detta är förankringen i branschens behov viktig.

Praktiskt
– Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som ska identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar inom området, säger Sara Holmström. Frågeställningarna är generellt sett komplexa. Det krävs därför kompetens och erfarenhet från olika aktörer så att vi kan utveckla konkreta lösningar som verkligen kan komma till användning.

Utlysningen är öppen till 14 december 2017. Ansökningar och utvärdering görs i två steg, där steg 1 omfattar idéskisser och steg 2 fullständiga ansökningar. Av inkomna idéskisser väljs ett antal ut och sökande bjuds in att skriva en fullständig ansökan.

För mera information:
Sara Holmström, programansvarig, tel. 013-201845
Helena Helgesson, programsekreterare, tel. 013-201814

Mer information om utlysningen

Senast uppdaterad/granskad: 2017-11-01
Hjälpte informationen dig? Ja Nej