Vågor som slår in mot klippor. Foto: Nicklas Blom/Scandinav bildbyrå

Hur nära havet kan vi bo i framtiden? SMHI och SGI presenterar nya underlag för framtida havsnivåer.

Ny kartvisningstjänst: Så högt kan havet stiga i framtiden

14 juni 2017, 10:00

Klimatförändringen leder till att havet stiger. Men hur nära havet kan man bo i framtiden? SMHI presenterar nu nya underlag för framtida havsnivåer på SGI:s kartvisningstjänst.

Den nya karttjänsten för havsnivåer visar hur det framtida medelvattenståndet runt Sveriges kuster kan komma att bli. Här går det att zooma in på valfritt område i kartan och det är möjligt att välja olika framtidsscenarier för utvecklingen av utsläpp. Syftet med den nya karttjänsten är att underlätta för olika aktörer att se var det finns sårbara områden och på så sätt bättre kunna möta riskerna.

SMHI:s underlag visar på tre olika IPCC-scenarior (IPCC=FN:s klimatpanel) för 2050 och för 2100. Underlagen visar medelvattenytan vid de olika scenarierna, men tar inte hänsyn till tillfälliga högvattennivåer som beror på lågtryck eller stormar. Lågtryck och stormar kan alltså göra att vattenytan stiger ännu mera över det normala havsvattenståndet.

Ger ny information
SGI arbetar med geotekniska säkerhetsfrågor kopplade till erosion, ras, skred och översvämning. SMHI:s havsnivåer ger nu ny information till SGI:s sårbarhetskartor för erosion, ras och skred. De nya underlagen kommer att användas i olika forskningsprojekt, till exempel i projekt om etiska aspekter i samband med havsnivåhöjning och för kombinerade sårbarhetskartor för erosion och översvämning, samt för arbetet med problemställningar i strandnära områden.

Enligt SCB bor för närvarande halva Sveriges befolkning vid havet. Det finns ett politiskt mål att bygga 700 00 nya bostäder i Sverige fram till 2025, och det finns samtidigt en stor vilja att bo strandnära. Men klimatet förändras och det kommer att leda till havsnivåhöjning och ökad nederbörd som påverkar de strandnära områdena.

Till kartvisningstjänsten:

https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/
http://gis.swedgeo.se/ksi_erosion/  

För mera information om SGI:s kartvisningstjänst:
Per Danielsson, tel 031-749 65 82
Mats Öberg, tel 031-749 65 84

SGI-seminarium i Almedalen

Klimatanpassningsportalen

Nyhet på SMHI:s webb 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-06-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej