Samir Ezziyani med sin adept Mohsen Amairy. Foto: SGI

En av SGI:s mentorer, Samir Ezziyani (t. v.) med sin adept Mohsen Amairy.

Nyanlända akademiker får chansen till nystart på SGI

20 november 2017, 10:48

Statens geotekniska institut, SGI har tagit emot tre nyanlända akademiker inom ramen för ett nytt statligt mentorprogram. Programmet drivs av Arbetsgivarverket och ska ge de nyanlända akademikerna en chans till en nystart i Sverige, samtidigt som staten får en chans att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare.

– Uppdraget som mentor är viktigt, understryker Glenn Sundberg, ställföreträdande gd och administrativ chef på SGI. Mentorerna kommer under sex månader att vara ett stöd för de nyanlända som deltar i en arbetsmarknadspolitisk utbildning. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom det egna kompetensområdet men också kring den statliga tjänstemannarollen.

De tre akademikerna heter Ilham El Hadi, Mohsen Amairy och Suzi Shamoun och har nyligen inlett sin adepttid på SGI.

Tre adepter
Ilham El Hadi kommer från Marocko. Där studerade hon juridik mellan 2008–2011. Nu deltar hon, liksom övriga adepter, i akademikerutbildningen Korta vägen vid Arbetsförmedlingen.

Ilham bor i Sverige sedan några år tillbaka och brinner för att hjälpa andra. Därför vill hon gärna ha ett arbete där hon får chansen att möta människor och inte bara jobba med papper.

Mohsen Amairy kommer ursprungligen från Syrien. Han har en femårig universitetsutbildning till civilingenjör i bagaget. Mohsen Amairy arbetade som projektingenjör/projektledare utomlands i många år och har nu återförenats med sin familj i Sverige.

Miljöingenjör
Den tredje adepten på SGI heter Suzi Shamoun och kommer från Syrien. Hon utbildade sig till miljöingenjör med vattenteknik. Innan hon kom till Sverige arbetade hon bland annat på ett vattenreningsverk och som universitetslärare i tre år.

Suzi har som mål att fortsätta sin bana inom miljökemi i Sverige. Hon ser den största utmaningen i att ta till sig det svenska systemet, eller lära sig "regelboken" för miljöfrågor som hon själv uttrycker det.

Unik möjlighet
–Mentorprogrammet är en unik möjlighet för oss att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet, samtidigt som vi tar ansvar som statlig myndighet och ger nyanlända en möjlighet att lära sig mer om vår verksamhet, säger Jasmina Berberovic, HR-ansvarig på SGI. Förhoppningsvis får adepterna även utveckla ett yrkeskontaktnät i sitt nya hemland Sverige. Samtidigt är detta naturligtvis en utvecklingsresa både för vår myndighet, våra mentorer och adepter.

Projektet pågår till februari 2018.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-11-20
Hjälpte informationen dig? Ja Nej