Provtagning vid Göta älv. Bandvagn och en person ses i förgrunden. Foto: SGI

Borrbandvagn under arbete.

Nytt verktyg för utvärdering av kvicklera

25 april 2017, 09:42

Ett nytt Excelverktyg har utvecklats på Statens geotekniska institut, SGI, som ett stöd för att hitta kvicklera i ett område.

Bedömning av om det förekommer kvicklera utifrån olika typer av borrning har utförts i flera studier.

Med hjälp av det nya Excelverktyget kan man göra en bedömning om det förekommer kvicklera, utifrån geoteknisk trycksondering eller så kallad CPT-sondering. Förutsättningen är att man samtidigt mäter kraften för att driva ner sonden. Den uppmätta neddrivningskraften motsvarar en friktion längs stängerna.

Denna uppmätta friktion ger en kurva med varierande lutning i ett diagram. Där lutningen på denna kurva är mindre än en viss förutbestämd lutning, klassas leran som kvicklera.

Det här verktyget för bedömning av kvicklereförekomst är framtaget för de förhållanden som råder i Göta älvdalen, det vill säga inga eller endast mindre mäktiga lager av grövre sediment överlagrar leran. I områden där större mäktigheter av friktionsjord överlagrar leran bedöms inte metoden vara tillämplig.

Läs mera om verktyget här

Mera information: David Schälin tel 031-778 65 65
Hjördis Löfroth tel 013-20 18 54

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-04-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej