POM-provtagare. Passiv provtagare för organiska ämnen. Foto: Setareh Yousefi, SGI

Om ekologisk riskbedömning på vårmöte

27 mars 2017, 08:34

Handelsträdgårdar, allvarliga miljöskador och hantering av enstaka jordprover. Det är några ämnen i Statens geotekniska instituts (SGI) föredrag vid Renare marks vårmöte i Malmö 29-30 mars 2017.

Temat för SGI:s monter är ekologisk riskbedömning. Ta exempelvis del av rapporten Markmiljöns skyddsvärde och en presentation om POM-metoden (passiv provtagare). Passa också på att ställa frågor och diskutera viktiga forskningsområden inom Tuffo (teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). I montern finns även ett urval av våra senaste publikationer.

SGI deltar i sju av föredragen vid vårmötet.

  • Allvarliga miljöskador – finns de? Sofie Hermansson
  • Att använda passiva provtagare vid platsspecifik riskbedömning av PAH-förorenade områden. Dan Berggren Kleja
  • Kan verkligen några enstaka prover representera ett helt område? Pär-Erik Back
  • In situ övertäckning av förorenade sediment, möjligheter, begränsningar och nationella/internationella erfarenheter. Gunnel Göransson
  • Geokemisk modellering av metallers löslighet; för ett bättre beslutsunderlag. Charlotta Tiberg
  • Kunskap från en bransch ger vägledning för framtiden – exempel handelsträdgårdar. Ulf Lavergren, Länsstyrelsen i Gotlands län och Märta Ländell, SGI
  • Samhällsnytta, kunskapsspridning och innovation, Erika Nygren,
    Naturvårdsverket, Mikael Stark och Helena Helgesson, SGI, Klas Arnerdal, SGU.

Årets vårmöte har temat Från ax till limpa.

För mer information kontakta gärna Michael Petterson, 08-57845510,  michael.pettersson@swedgeo.se

Läs mer och se tid, lokal och fullständigt program på nätverket Renare marks webbplats.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-03-27
Hjälpte informationen dig? Ja Nej