Illustration av verktyget Geokalkyl

Ett exempel på hur det kan se ut i Geokalkyl.

Kurspremiär på SGI för verktyget Geokalkyl

4 december 2017, 13:39

Den 6 december hålls för första gången en kurs om Geokalkyl på SGI. Geokalkyl är ett GIS-verktyg för planering av bebyggelse i tidiga skeden.

Med Geokalkyl görs översiktliga beräkningar av kostnaden för grundförstärkning (hus och konstbyggnader), masshantering, och eventuella åtgärder för klimatanpassning eller sanering av förorenade områden. Geokalkyl vänder sig i första hand till kommuner som har behov av att i tidiga planeringsskeden jämföra kostnaden för olika bebyggelsealternativ.

–Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundförstärkning och masshantering uppkommer, säger geotekniker Samir Ezziyani, som är en kursledarna.

Målgruppen för kursen är GIS-personal, planeringspersonal och geotekniker i kommuner

Expertsystem
Geokalkyl är ett expertsystem och för att använda verktyget krävs, förutom programmen ArcGIS Desktop 10.2 och MS Excel, att två nyckelkompetenser är representerade i den grupp som arbetar fram underlaget. De kompetenser som behövs är: en geotekniker för tolkning av markförhållanden och resultat och en person med erfarenhet av ESRI:s program ArcGIS Desktop för hantering och bearbetning av informationen i GIS-miljön.

Fördjupning 2018
Geokalkyl ägs och förvaltas av SGI. Det står dock var och en fritt att ladda ner och använda verktyget.

SGI planerar för fördjupningskurser under våren 2018 där varje deltagande kommun får göra kalkyler för ett eget "skarpt" planområde med stöd av kursledarna.

Mera information om kursen: Kerstin Carlsson, tel 013-20 18 68
Mer om Geokalkyl
Våra andra kurser

Senast uppdaterad/granskad: 2017-12-04
Hjälpte informationen dig? Ja Nej