Fotad under inspektionsresa på Göta älv, 2011 Foto: Per Samuelson

Regeringen satsar på klimatanpassning – Göta älvdelegation inrättas vid SGI

4 september 2017, 11:17

I regeringens nya satsning på klimatanpassning i Sverige får Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att inrätta en Göta älvdelegation vid myndigheten. – Ett glädjande besked, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Det var under klimat- och vice statsminister Isabella Lövins och biträdande finansminister Per Bolunds presskonferens på måndagen som satsningen presenterades. SGI får i uppdrag att starta en Göta älvdelegation. Regeringen vill också göra det möjligt att vidta fler insatser för skredsäkring längs Göta älv och föreslår därför en satsning med statlig delfinansiering.

2013 fick SGI i uppgift att ta fram förslag på hur ett genomförande av klimatanpassningsinsatser som minskar skredrisken i Göta älvdalen kan samordnas. Bakgrunden till uppdraget var den kartering av skredrisker som gjordes under åren 2009-2011 längs hela Göta älv.

I utredningen 2013 föreslog SGI att regeringen tillsätter en särskild delegation för klimatanpassningsinsatser vad gäller skredrisker i Göta älvdalen.

SGI får alltså nu i uppdrag av regeringen att inrätta en sådan delegation vid myndigheten, samtidigt som staten också tillskjuter medel för att delfinansiera fler åtgärder för skredsäkring.

För mera information: Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör tel 0709-73 01 81

SGI:s förslag till Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen

Senast uppdaterad/granskad: 2017-09-04
Hjälpte informationen dig? Ja Nej